Kursen ges på 75 %, vårtermin. Kursen befäster och fördjupar kunskaperna i det nutida koreanska språket samt gör de studerande förtrogna med sådana koreanska och västerländska handböcker som är viktiga hjälpmedel för studier av olika aspekter av det nutida Koreas kultur och samhälle.

Delkurser

  • DK01 Läsfärdighet 1, 7.5hp
  • DK02 Läsfärdighet 2, 7.5hp
  • DK04 Praktisk språkfärdighet 1, 7.5hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Koreanska IV.

Schema VT 2018

Klicka på länken för att komma till vårterminens schema.

Kurslitteratur

För aktuell litteraturlista för VT-17, se bifogad pdf längst ned på sidan.