Kursen ges på heltid, vårtermin. Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

Delkurser

  • DK01 Teori och metod, 15hp
  • DK02 Examensarbete, 15hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Koreanska kandidatkurs.

Schema

Aktuellt schema med tid och lokal för VT 2020 hittar ni i TimeEdit närmare kursstart.

Kursinformation och kurslitteratur VT-20

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista uppdateras.

Registrering för antagna studenter sker via webben. Webb-registreringen är öppen fram till kursstart.

 

Registrering för antagna studenter sker via webben. Webb-registreringen är öppen fram till kursstart.