Kursen ges på heltid, vårtermin. Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

Delkurser

  • DK01 Teori och metod, 15hp
  • DK02 Examensarbete, 15hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Koranska kandidatkurs.

Schema VT 2018

Klicka på länken för att komma till vårterminens schema.

Kurslitteratur

För aktuell litteraturlista för VT-18, se bifogad pdf längst ned på sidan.