Kursen ges på 75 %, hösttermin. Kursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik och övar upp textläsningsförmågan. Den övar upp förmågan att skriva texter på koreanska om både sociala och mer abstrakta ämnen.

Delkurser

  • Läsfärdighet 3, 7.5 hp
  • Läsfärdighet 4, 7.5 hp
  • Skrivfärdighet 2, 7.5 hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Koreanska V.

Kursinformation och kurslitteratur, HT-2018

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista läggs upp närmasre kursstart. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Schema HT-2018

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och läggs upp närmare kursstart.