Kursen ges höstterminen 2018.

Om kursen

Deltid, kväll. Kursen behandlar översiktligt Nord- och Sydkoreas relationer sedan staternas tillkomst 1948 med tonvikt på hur 1953 års vapenstilleståndsavtal har efterlevts och vilken roll Military Armistice Commission (MAC) och Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) har spelat för att uppehålla freden.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Nord- och Sydkoreas relationer.

Schema HT-2018

Schema för HT 2018 läggs upp närmare kursstart. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.

Kursinformation och kurslitteratur HT-2018

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och läggs upp närmare kursstart. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.