Kursen ges höstterminen 2019.

Om kursen

Deltid, kväll. Kursen behandlar översiktligt Nord- och Sydkoreas relationer sedan staternas tillkomst 1948 med tonvikt på hur 1953 års vapenstilleståndsavtal har efterlevts och vilken roll Military Armistice Commission (MAC) och Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) har spelat för att uppehålla freden.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Nord- och Sydkoreas relationer

Kursinformation

Kursinformationen för HT 2019 är bifogad som PDF längst ner på sidan. Dokumentet innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista.

Schema

Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.