Det finns för närvarande inget planerat tillfälle för när kursen ska ges nästa gång.
 

Kursens innehåll

Kursen förmedlar ett religionsvetenskapligt perspektiv på de större östasiatiska religionerna (konfucianism, buddism; taoism). Kursens inledande del ger en överblick över grundläggande religionsvetenskaplig terminologi.
 
De aktuella religionerna studeras ur såväl historiskt som systematiskt perspektiv. Centrala aspekter diskuteras även ur ett jämförande perspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt språkliga särdrag i de undersökta traditionerna.
 

Förkunskapskrav

Engelska B/Engelska 6.