Kursen ges på vårterminen.

Kursen behandlar de genomgripande kulturella och samhälleliga förändringar som ägt rum i Sydkorea, såsom urbanisering, industrialisering och modernisering, liksom medelklassens ökade roll i politiska processer. Med utgångspunkt ifrån kunskaper om samhälleliga förändringar behandlas även hur viktiga delar av traditionell koreansk kultur fortlever oförändrat eller modifieras i det samtida Sydkorea.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen.

Schema VT-2018

Klicka på länken för att komma till vårterminens schema.

Kursinformation och kurslitteratur VT-18

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier laddas upp närmare kursstart. Dokumentet innehåller viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Kurslitteraturen för VT-18 är bifogad som PDF nedan.