Om kursen

Deltid, dag. Kursen behandlar en mycket omtvistad och känslig period i modern koreansk historia: den japanska koloniseringen 1910-1945. På basis av de senaste årens nya forskningsresultat strävar kursen efter att komma bort ifrån det nationalistiska paradigmet i form av japansk repression och exploatering kontra koreanskt motstånd som har dominerat forskningen om kolonialtiden genom att utgå ifrån en mera allomfattande, pluralistisk ansats som betonar de komplexa relationerna mellan kolonialism, modernitet och nationalism. Kursen omfattar en rad teman såsom kolonialtidens politiska system, industrialisering och urbanisering, nya konstformer, kulturella rörelser och genusfrågor såsom den “nya kvinnan“. Fokus ligger på hur olika former av modernitet uppstod under kolonialtiden och hur dessa mobiliserades av japanerna för att dominera Korea, ofta med oväntade konsekvenser. En viktig fråga är också att belysa arvet av vissa kännetecken för kolonialtiden i Nord- och Sydkorea efter 1945.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till Kolonial modernitet i Korea.

Schema VT-2018

Klicka på länken för att komma till vårterminens schema.

Kursinformation och kurslitteratur VT-18

PDF för litteraturlista och kursinformation läggs upp närmare kursstart. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.