Vid institutionen erbjuder vi utbildning och forskning i de arabiska, japanska, kinesiska och koreanska språken, såväl som områdesstudier inom två huvudområden: Asiens språk och kulturer samt Mellanösterns språk och kulturer. Vid Institutet för Turkietstudier bedrivs forskning om Turkiet.

Ämne/ämnesbeskrivning

Mellanöstern- och Nordafrikastudier

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå i Mellanöstern- och Nordafrikastudier samt på forskarnivå i Mellanösterns språk och kulturer. Handledning av studenter och doktorander ingår också i arbetsuppgifterna. Undervisning kan delvis vara förlagd till kvällstid. Undervisningens inriktning är Mellanösterns och Nordafrikas samhällsförhållanden, politik och historia. Övriga arbetsuppgifter är egen forskning och samverkan med samhällets olika delar. Den som får anställningen ska vara beredd att inom institutionen åta sig ledningsuppdrag såsom prefekt eller studierektor. Utvecklingen av kurser och av ämnet i allmänhet ingår också. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för deltagande i institutionens arbete.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den pedagogiska erfarenheten ska avse undervisning i Mellanöstern- och Nordafrikastudier. För den här befattningen söker vi en person med en doktorsexamen inom samhällsvetenskapligt eller historiskt ämne och med inriktning i Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl omvittnat god samarbetsförmåga som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Goda kunskaper i modern arabiska är ett krav. Övriga språkkunskaper är meriterande.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande kommer särskild och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den sökandes administrativa skicklighet kommer också att beaktas, likaså vederbörandes förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förmåga till utvecklingsarbete. Den sökande ska ha mycket bra och dokumenterad förmåga att samarbeta med kolleger samt den lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Undervisningserfarenheten ska vara inom anställningens inriktning (se ovan Arbetsuppgifter)

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Alberto Tiscornia, tfn 073 707 8723, alberto.tiscornia@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Klicka här för att komma vidare till ansökningsformuläret.