Den 23 september försvarade Amanda Walldoff att sin avhandling i Mellanösterns språk och kulturer: Arabic in Home Language Instruction: Language Acquisition in a Fuzzy Linguistic Situation. Disputationen hölls i Aulan på Kräftriket.

Amanda Walldoff med kollegor efter sin disputation.
Amanda Walldoff med kollegor efter disputationen.

 

Opponent och betygsnämnd ordförande och ledamöter var:

Fakultetsopponent:

  • Docent Helle Lykke Nielson, Syddansk Universitet

Betygsnämndsledamöter:

  • Professor Tetz Rooke, Göteborgs universitet
  • Professor Monica Axelsson, Stockholms universitet
  • Docent Mats Eskhult, Uppsala universitet

Suppleant i betygsnämnden:

  • Docent Ljuba Veselinova, Stockholms universitet

Ordförande:

  • Professor Irmy Schweiger, Stockholms universitet

Handledare:

  • Professor Elie Wardini, Stockholms universitet
  • Professor Emanuel Bylund, Stockholms universitet