Måndagen den 27 augusti
Opponering av masteruppsatser
13.00 – 16.00

"We are not going anywhere"
An ethnographical study of (im)mobility in Jordan
Författare: Hanna Berg
Handledare: Isa Blumi
Opponent: Julia Korkiakoski

"Gender in displacement"
A phenomenological study of a Syrian refugee experience in Sweden from a gender perspective
Författare: Olga Gren
Handledare: Jenny White
Opponent: Hanna Berg

"A Peace Work"
Swedish involvement in the Mosul-question 1924-1925
Författare: Julia Korkiakoski
Handledare: Isa Blumi
Opponent: Olga Gren

Tisdagen den 28 augusti
Opponering av kandidatuppsatser
15.00 – 19.00

"En argumentationsanalys av Hosni Mubaraks sista tal som president"
Författare: Rebecca Hallin
Handledare: Elie Wardini
Opponent: Åsa Gerhardsson

"En idéanalys om Lifos landinformationsrapporter om Syrien, och den alternativa skyddsstatusförklaringen"
Författare: Åsa Gerhardsson
Handledare: Hans-Ingvar Roth
Opponent: Selma Jedidi

"Etnisk och religiös diskriminering - En kvalitativ studie om fem muslimska kvinnors upplevelser av diskriminering i Luleå"
Författare: Selma Jedidi
Handledare: Joel Abdelmoez
Opponent: Alexandra Saliba

”If you have a language, you have a people and an identity. A qualitative study on the Syrian Syriacs viewpoint of their identity related to the Syriac language"
Författare: Alexandra Saliba
Handledare: Elie Wardini
Opponent: Eddie Annason

"Arabiska barnböcker som en del i egyptiska barns fostran?! Arabic children’s books as a part of Egyptian children’s upbringing?!"
Författare: Eddie Annason
Handledare: Astrid Ottosson al-Bitar
Opponent: Rebecca Hallin