Goda nyheter för alla som studerar arabiska och vill öva: Arabiska kommer från HT2012 vara ett av språken du kan öva på Språkstudions Språkcafé! Språkcafé innebär att man träffar modersmålstalare av språket man vill lära sig, fikar, pratar och har trevligt. 

Mer information hittar du på Språkstudions hemsida.