Disputation

Den 17 september kl. 13.00 kommer Paul Katsivelis att försvara sin avhandling i arabiska: Sharia och livet: Islamisk retorik om makt, moral och medelvägen (wasatiyya) på al-Jazira. Disputationen hålls i Aulan, Kräftriket 4a.

Opponent, betygsnämnd och ordförande

Humanistiska fakultetsnämnden har beslutat (dnr SU FV 1264-16) att:

Till fakultetsopponent utse:

  • Professor Jakob Skovgaard-Petersen, Københavns Universitet

Till betygsnämndsledamöter utse:

  • Affilierad professor Noha Mellor, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet
  • Professor Gail Ramsay, Uppsala universitet
  • Professor Leif Stenberg, Lunds universitet

Till suppleant i betygsnämnden utse:

  • Docent Hossein Sheiban, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Till ordförande utse:

  • Professor Hans-Ingvar Roth, Stockholms universitet

Handledare

  • Professor Kristina Riegert, Institutionen för Mediestudier, Stockholms universitet
  • Professor Elie Wardini, Arabiska, Stockholms universitet