Dar Almandumah innehåller mer än 1700 arabiska vetenskapliga tidskrifter, 2200 konferenspublikationer och 112000 avhandlingar, främst inom samhällsvetenskap och humaniora.

Databasen finns att tillgå genom Stockholms universitetsbibliotek.

Läs mer >