Mellanösterns språk och kulturers två lektorer Tania al-Saadi och Astrid Ottosson al-Bitar deltar i en konferens i Oslo under vecka 22, med temat: Upholding Humanity in a Post-Human World? Arabic literature after the "Arab Spring".

För mer information om konferensen, se: https://euramal12th.wordpress.com

Astrid presenterar ett paper med titeln: "The strange and the familiar in outer space: A reading of the SciFi novel Ajwān (2012) by Nūrā Ahmad Al-Nu'mān".

Tania presenterar ett paper med titeln: "Here you can bury your dead: the Virtual Cemetery in Tishari by Inaam Kachachi".

Tania leder även ett samtal med två arabiska författare i litteraturhuset i Oslo: "Humanismen i fara - att skriva efter den arabiska våren". För mer information om samtalet, se här: http://www.litteraturhuset.no/program/2016/06/Humanismen_i_fare.html