Registrering

Innan du påbörjar dina studier måste du registrera dig på de kurser du blivit antagen till. Det kan du göra via webbregistrering på de kurser du sökt via antagning.se vilket innebär att du själv i webbtjänsten “Mina studier” (www.student.ladok.se/student/loggain), kursregistrerar dig.

För att nå “Mina studier” måste du ha aktiverat ditt universitetskonto, se www.su.se/aktivera.

All antagning, både för grundkurser och fortsättningskurser, sker centralt genom www.antagning.se. Registreringen görs i första hand som webbregistrering via "mina studier". Du kan bara registrera dig på kurser som du blivit antagen till. Omregistrering på kurser görs på Studentexpeditionen. Får du problem med webbregistreringen är du välkommen att registrera dig på Studentexpeditionen.

Se vidare under Studieinformation.

Studentexpeditionen

Expeditionen ligger på bottenvåningen i hus 4A i Kräftriket. I samma hus finner du Aulan och de flesta av institutionens undervisningslokaler. På expeditionen kan du registrera dig, ta ut studieintyg och få hjälp med andra administrativa frågor kring dina studier. Scheman, kursplaner och litteraturlistor för institutionens kurser hittar du lättast på denna hemsida under respektive ämne och kurs. En direktlänk till terminens schema hittar du i den blå rutan nere till höger på denna sida. På studentexpeditionen kan du köpa vissa kurskompendier som ingår i kurslitteraturen. Det mesta kursmaterialet läggs dock numera ut på Athena. All försäljning sker kontant.

Öppettider och kontaktuppgifter hittar du i det gröna fältet till höger >>>

Eduroam

Surfa trådlöst på universitetet! Har du aktiverat ditt studentkonto kan du lätt logga in på vårt trådlösa nätverk Eduroam som fungerar på SU och flera andra universitet, högskolor och bibliotek i Sverige och Europa.

Information om anmälan och antagning till studier vid Stockholms universitet:

Du finner läsårets aktuella kurser i universitetets kurskatalog
Ansökan till våra kurser gör du direkt på antagning.se

Kursvärdering

Kursvärdering sker elektroniskt i samband med varje delkursexamination och tillhandahålls vid examinationstillfället. Utvärderingen är helt anonym och sammanställs elektroniskt. I enkäten kan du betygssätta kursens genomförande, kurslitteratur etc. Du kan även i fritext kommentera kursen.

Sammanställningar av kursvärderingarna finns tillgängliga för läsning på Studentexpeditionen.

Ansökan om tillgodoräknande av utbildning

Från och med 2020 kommer vi att ta emot ansökningar om tillgodoräknanden digitalt via Ladok. För att ansöka om tillgodoräknande, logga in på Ladok och se under fliken ”Ansök om”, välj sedan ”Tillgodoräknande” och följ instruktionerna där. Om du har några frågor, kontakta Hanna Kritz.

Överklagande

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men ska ges in till Stockholms universitet, Registrator, 106 91 Stockholm eller registrator@su.se

I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet ska ändras.

Överklagandet ska ha kommit in till Stockholms universitet inom tre (3) veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom Stockholms universitet.

Reell kompetens