Forskning

Forskning inom Mellanösterns språk och kulturer

De två huvudspåren vad gäller forskning vid avdelningen kan brett sägas rymmas inom fälten arabisk litteratur och arabisk sociolingvistik. Aktiva forskare är professor Elie Wardini, lektor Astrid Ottosson al-Bitar samt lektor Tania al-Saadi. Här finns även Kerstin Eksell, som affilierad forskare. Doktorandstudier bedrivs av Amanda Walldoff.

Forskningsprojekt Mellanösternstudier

Kontakt

Studierektor för utbildning på forskarnivå: Gunnar Linder

Telefon: 08-16 37 88
E-post: gunnar.linder@su.se