Astrid Ottoson al-Bitar
Astrid Ottoson al-Bitar
 


Kontakt:

astrid.ottosson_al-bitar@orient.su.se
Telefon: 08-16 15 31
Rum: Hus 4b (Kräftriket)

 

Utbildning:
• Fil.dr. i semitiska språk (inriktning arabiska), Uppsala universitet 2005.
• Fil. kand., Uppsala universitet 1992.
• Teol. kand., Uppsala universitet 1988.
• Studier vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem, våren 1987.
• Studier i arabiska vid den syriska statens språkinstitut i Damaskus, juni-september 1990.
• Studier i arabiska vid Institut Français d´Études Arabes de Damas, läsåret 1991/1992.


Undervisning på avdelningen:
Under min tid på avdelningen har jag lett kurser i såväl områdesstudier (Mellanöstern och Nordafrikas moderna historia och Mellanöstern och Nordafrikas renässans) som kurser i textläsning (moderna och klassiska texter). För närvarande håller jag i textseminarier på termin 2, 4 och kandidatnivå och jag undervisar på kursen Mellanöstern och Nordafrikas litteratur.

Jag har varit anställd på avdelningen som biträdande lektor sedan ht 2007 och som lektor sedan ht 2011.

 

Forskningsområde:
I min doktorsavhandling genomförde jag en analys av den tidiga syrisk-libanesiska författarinnan Widād Sakākīnīs (1913-1991) författarskap med särskild koncentration på hennes noveller. Utgångspunkten för min analys var att författarinnan var verksam inom en litterär tradition som i hög grad dominerades och bestämdes av män och att detta påverkade hennes författarskap. Jag visade på hur författarinnan genom olika strategier lyckas förändra traditionella teman och motiv samtidigt som hon undviker att bli kontroversiell.

Alltsedan 2007 arbetar jag på ett forskningsprojekt om den irakiska romanen i exil, med speciellt fokus på Sverige. Jag har också börjat skriva på en artikel om ”tystnaden och brytandet av tystnaden” i några romaner skrivna av syriska författarinnor. Dessa tillhör en syrisk författargeneration som började skriva efter år 2000 och deras verk präglas av en större öppenhet och frispråkighet än tidigare författargenerationers.

 

Publikationer:
Henry Diab (red.), En doft av mynta. Noveller av kvinnliga arabiska författare, Lund 2000, recension i Dragomanen 5/2001, 121-124.

I Can Do Nothing against the Wish of my Pen. Studies in the Short Stories of Widād Sakākīnī. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Semitica Upsaliensa, 2005. (doktorsavhandling)

Kaféet och debatten, Visionmedia, Växjö 2006, översättning till svenska av romanen al-Maqhā wa-l- jadal av Saḥar al-Faraoun.

”Jag kan inget göra mot min pennas vilja.”, Karavan, nummer 1, 2007, 48-53.

”En arabisk renässansmänniska. Den egyptiske tänkaren Aḥmad Luṭfī al-Sayyid (1872-1936)”, Kadenz. Kultur och frimureri. 1-2008, 36-40.

”Giving Voice to Silenced Stories in the Novel Kamā yanbaghī li-nahr [As is appropriate for a river] by Manhal al-Sarrāj.”, i Orientalia Suecana LIX (2010), 73-84.

”Narratives from a Transnational Community: representations of the Other and the Self in two Iraqi novels in Sweden” i Stephan Guth and Gail Ramsay (eds.): Borders and Beyond. Crossings and Transitions in Modern Arabic Literature. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2011, 63-81.

”A Challenging of Boundaries. The Use of Magical Realist Techniques in Three Iraqi Novels of Exile.” i Kerstin Eksell and Stephan Guth (eds.): Borders and Beyond. Crossings and Transitions in Modern Arabic Literature. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2011, 187-199.

”Another Story to Be Told: Iraqi Novels of Exile in Sweden.” i Stephan Milich, Friederike Pannewick and Leslie Tramontini (eds.) Conflicting Narratives: War, Violence and Memory in Iraqi Culture. Dr. Reichert Verlag, Wiesbaden Frühling. (förväntas komma ut under 2012)

”Det döende palmträdet eller martyren som tappade minnet. Den irakiska romanen i exil i Sverige.”, (förväntas komma ut i Religion och Bibel under 2012).