Ansökan

Antagning.se

Observera att alla studenter, oavsett om du läser inom ett program eller som fristående kurs, som vill påbörja eller fortsätta sina studier inom Arabiska eller Mellanösternstudier, ska ansöka till sina kurser genom: www.antagning.se.

Funktionen med "endast registering" som använts tidigare har försvunnit sedan HT-12. Du kan inte kontakta avdelningen för att bli antagen och registrerad, utan du måste aktivt söka genom www.antagning.se. Detta gäller oavsett om du läser inom ett av våra kandidatprogram eller om du läser fristående kurser.

Förkunskapskrav

Vad uppmärksam på vilka förkunskapskrav som råder på respektive kurs. Du kan inte antas och registreras på en kurs du inte är behörig att läsa. För avdelningens förkunskapskrav, se fliken Behörighet till vänster.

Antagningsbesked

Om du blivit antagen ska du få ett besked från Antagningsenheten om detta, men även från oss på avdelningen med information om dina studier, samt hur du går tillväga med registrering. Har du fått ett antagningsbesked men ingen information från oss, kontakta oss snarast.

Om du står som reserv ska du också få ett brev från oss med information om vad som gäller för reservantagning. Har du inte fått ett sådant, kontakta oss.

Grundnivå och avancerad nivå

Var uppmärksam så att du söker till rätt nivå av studier. Du kan läsa på grundnivå och på avancerad nivå. För att vara behörig till studier på avancerad nivå måste du ha en kandidatexamen/läst en kandidatkurs inklusive skrivit ett examensarbete om 15hp i det aktuella ämnet.

Viktiga datum

Sista anmälningsdag till kurser och program som ges på höstterminen: 15 april.

Sista anmälningsdag till kurser och program som ges på vårterminen: 15 oktober.

Du måste tacka ja till din plats på www.antagning.se, och sedan webregistrera dig för att behålla din plats.

Mer information om webregistrering finns i det antagningsbrev som vi skickar ut, samt här.

Omregistrering

Det enda undantaget till ovanstående är om du ska bli omregistrerad på en kurs, som du har varit registrerad på sedan tidigare, för att göra klart en kurs som du har påbörjat men inte avslutat. I detta fallet räcker det om du kontaktar avdelningen med ditt namn och personnummer, så kan du bli omregistrerad på kursen i fråga.

Avbryta dina studier

Om du har registrerat dig på en kurs som du sedan bestämmer dig för att inte läsa, behöver du kontakta avdelningen och uppge ditt namn, personnummer samt vilken kurs du läser. Då läggs ett avbrott för dina studier in. Detta kan du göra när du vill under terminen. Avbrottsdatum läggs in från det datum din förfrågan inkommer till avdelningen.

Om detta är inom tre veckor efter kursstart görs ett så kallat tidigt avbrott. Då kommer du att i framtiden behöva ansöka till kursen på nytt genom antagning.se, om du skulle vilja återuppta dina studier. Tidigt avbrott kan också göras via Mina Studier, genom mitt.su.se.

Antagning till forskarutbildning

Antagning till forskarutbildning sker i samband med ansökan om doktorandtjänst. Avdelningen utlyser lediga doktorandtjänster när sådana finns. För mer information, se Våra utbildningar - Forskarnivå, i vänstermenyn.