På institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier finns en studentexpedition i Kräftriket 4a, där du kan få hjälp med praktiska frågor kring dina studier. Du kan till exempel:

- Få ett utskrivet Ladokutdrag, med stämpel och signatur

- I enstaka fall köpa textkompendier eller böcker till kurserna (för information om vilka böcker/artiklar som kan köpas i expeditionen, se ditt kurskompendium)

De kurskompendier som tidigare fanns utskrivna på expeditionen laddas nu enbart ned i digital form via Mondo, eller hemsidan (se Våra utbildningar i vänstermenyn).

Observera att du endast kan betala kontant i studentexpeditionen!

Hämta ut tentor

Skrivna salstentor hämtas i Kräftriket 1, från och med vårterminen 2014. Skrivna hemtentor med kommentarer återfås enbart i digital form, på Mondo.