För att se uppsatsen i sin helhet, sök på titeln i Diva - se länk på höger sida. Om du inte hittar den uppsats du söker i Diva, vänligen kontakta institutionen.

Master- och magisteruppsatser

2017 Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • The Middle East: Towards Competitive Multipolarity. Power Relations & Security Complex (Masteruppsats)
 • City Margins and Exclusionary Space in Contemporary Egypt: An Urban Ethnography of a Syrian Refugee Community in a Remote Low-Income Cairo Neighborhood (Masteruppsats)

2016 Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier

 • The Journey of ʾIbn ʿAbid al-Fāsī (d. 1048/1638): A Study of Ṣūfī Elements, Riḥla Legacy, and Narrative (masteruppsats)

 • Islamic Resistance in the Levant: Ḥizb Allāh’s Ideology and Actions in Syria (masteruppsats)

2015 Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • The Islamic State: Ideology, Institutions and Interests (Masteruppsats)
 • Sufiland - Everyday life with the living dead in Upper Egypt (Masteruppsats)

2015 Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafikastudier:

 • Miṣr al-Qawiya: A party within the post-Islamist current (Masteruppsats)

2013 Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • The Political Ideology of Muhammad Shirazi: At the Crossroads of Authoritarianism and Democracy (Masteruppsats)
 • Litterära sjukdomsberättelser från Mellanöstern: Tid och rum som organiserande princip (Magisteruppsats)

2012 Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Ett gemensamt samhälle eller ett liv vid sidan av varandra? - En antropologisk studie av livet i södra Libanon (Magisteruppsats)

2010 Arabiska med inriktning på Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • A PALACE OF JUSTICE? A study of the Supreme State Security Court in Syria (Magisteruppsats)
 • I vilken grad förändrades de officiella intäkterna från yemenitiska gästarbetares remissor efter utvisningen från Saudiarabien i samband med Gulfkriget 1990-1991? En studie i det samtida arbetskraftsberoendet mellan Yemen och Saudiarabien (Magisteruppsats)

2008 Arabiska:

 • The Swedish mother tongue tuition: The representation of fundamental values in Arabic textbooks (Magisteruppsats)

2007 Arabiska:

 • Nadrat al-Afaq fi jaza'ir al-Waqwaq - At the border of knowledge in classical Arabic literature (Magisteruppsats)


Kandidatuppsatser

2017 Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • The Muslim Community. En kvalitativ studie om unga människors identitetsskapande på YouTube
 • The appeal of The Islamic State of Iraq and Syria: A rhetorical analysis of ISIS propaganda video
 • The use of YouTube in Morocco as an instrument of social critique and opposition. Three cases: Richard Azzouz, Hamid El Mahdaouy, Najib El Mokhatri
 • Why do Swedish companies establish in Dubai’s business hub? An interview study that examines Swedish companies’ perception of Dubai as a business hub
 • Svenska tryckpressens redogörelse av terrorattackerna i Paris november 2015 - Mediernas roll och språkets makt

2017 Arabiska:

 • Klädd, förklädd eller oklädd. Skepnad och transformationer i Saᵋadallāh Wannūs dramatik

2016 Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Fenomenet Umm Kulthūm - Rösten som aldrig tystnar
 • Pacifying the Passive: A contrastive study of the use of the passive in Naguib Mahfouz’s al-Ṯulāṯiya and its Swedish translation

2016 Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Objective bias: A qualitative analysis of the representation of homosexuality in the online Tunisian publication Business News
 • Nya krig och Daish: En teoriprövande studie
 • Ambivalens i kurdisk nationalistisk diskurs: En studie om Republiken Kurdistan i Iran, 1941-1946

2015 Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Spotlight on Islamophobia and anti-Semitism in Arabic web-based press in Sweden Sveriges Radio and al-Kompis
 • Adopting IT terminology in Standard Arabic: Lexical borrowing or Neologism? An etymological analysis of Arabic IT terminalogy chosen from journal luġat alʿaṣr
 • Hur uppfattar andra generationens arabisktalande deras språkliga situation? En sociolingvistisk studie om arabisktalande i Sverige.
 • Den förledda och förlorade ungdomen - Den unga generationen porträtterade i franskspråkiga Algeriska noveller under inbördeskriget

2015 Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Självständighet eller självstyre?  Det kurdiska dilemmat i Irak. En fallstudie om Massoud Barzanis ändrade politiska målsättningar och inställning i frågan om självständighet i Irak för åren mellan 2012-2015
 • The Experience of Relocating to Sweden as a Doctor from the Middle East or North Africa for Specialist Education and Training Analyzed through the SWOT-model
 • Media, Military and Masculinity: A semiotic analysis of men, masculinities and the military in Egyptian online press

2014 Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Kuppledare eller legitim president. I vilken roll porträtteras Sisi i al-Jazira respektive al- Arabiya efter presidentvalet i Egypten
 • Sydjemenfrågans legitimitet. En argumentationsanalys
 • En domares dialog med den poetiska traditionen i قف بالركابﺏ Qif bi-al-rikāb - En filologisk närläsning av al-Qāḍī ʿIyāḍs (1083-1149) panegyriska dikt

2014 Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Egyptian Copts’ Experience Of Integration In Sweden: A Qualitative Study
 • A semiotic analysis of five Saudi newspaper articles on the driving ban imposed on women in the Kingdom
 • National Media’s Use Of Propaganda, Agenda Setting And Persuasion To Influence Its Readers. A focus on Syrian Arab News Agency (SANA), online Newspaper and how it portrays President Bashar Al-Assad of Syria and his regime, in comparison to the opposition.
 • Strength from within. A case study of three Community Based Organizations for women in Amman.
 • Postrevolutionära Tunisien - vid ett vägskäl. Vilken väg tar jämställdheten? En argumentationsanalys av jämställdhetsdebatten under uppbyggandet av den nya konstitutionen.
 • Comparison of the mental health infrastructure in Oman and Germany from 2005 to 2012.

2013 Arabiska med inriktning mot Islamologi:

 • ʿUlamāʾ och Politisk Opposition - Sheikh Muḥammad al-Yaʿqūbī och den arabiska våren i Syrien
 • The Libyan press in transition - A discourse analysis of a Libyan newspaper in 2012 

2013 Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • “Go vote for this man and go home” En studie av tre NGO:s arbete med kvinnor inom Egyptens familjelag
 • Bilden av kvinnan i الصباح ”al- ṣabāḥ”, en tunisisk dagstidning

 • A choice between two evils - Mythical representation of the Egyptian presidential candidates in Swedish media

 • "It is not a revolution because we need to revolutionize our minds". A study of 17 men´s views on gender equality in post revolutionary Egypt.
 • Assessing Business Culture, Leadership and Organisational Values in Egypt

2012 Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Al-Watan före och efter den 15 mars - En diskursanalys av en syrisk tidnings syn på upproren i Egypten och Syrien

2012 Mellanöstern- och Nordafrikastudier

 • Demokrati i Guds namn? - En innehållsanalys av Frihets- och Rättvisepartiets partiprogram
 • Populistisk salafism - En innehållslig idéanalys av det politiska uttrycket hos det salafistiska partiet Hizb al-Nur i Egypten
 • In Search of a Lost Paradigm - A case study approach to retracing traditionalist influence in the fatwas of Ali Goma, Grand Mufti of Egypt
 • En annan framtid - En queerteoretisk analys av genuskonstruktion och subversivitet i Leila Khaleds självbiografi
 • Västsaharakonflikten i svensk media - En analys av ett urval artiklar i DN och Svd
 • Democratic Control of the Military in Turkey - The Justice and Development Party and objective civilian control

2011 Arabiska/Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Den sanna kallelsen till Islam - Förkunnelsens innehåll och syfte enligt organisationen rābiṭat 'al-'ālam 'al-'islāmī (The Muslim World League)
 • ʾIbāḍī-islam i mötet med moderniseringen. En kvalitativ innehållsanalys av hur ʾibāḍī-islam beskrivs på webbplatsen istiqama.net
 • Om klassrelationer i Qā‛ al-Madīna av Yūsuf Idrīs – narrativa och ideologiska synpunkter.
 • Mänskliga Rättigheter som politiskt redskap. Intryck från det jordanska Muslimska Brödraskapets hemsida

2010 Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • A Yemen Besieged: What was the Yemeni public response to the Saudi invasion?
 • Vilken sjuklighet hanteras inom Zārkulten i norra Egypten? En analys av de besattas berättelser

2009 Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Marknad på Marginalen - En studie om den palestinska livsmedelsbranschen i östra Jerusalem
 • Narratives of Lesbian Existence in Egypt – Coming to Terms with Identities
 • Äktenskap inom samma sekt – Ett drusiskt dilemma

2009 Mellanöstern- och Nordafrikastudier/Mellanösternkunskap:

 • “Den Breda Vägen” - En studie av faktorerna bakom islamistiskt våld under 70-, 80- och 90-talet i Egypten
 • Den evangelikala faktorn i amerikansk Mellanösternpolitik
 • Finns förutsättningarna för etablerandet av en kurdisk stat i Irak?
 • Terrorbekämpningens Midas-fenomen och passiviserande effekter - Resultat av en studie bland människor i Sverige med engagemang i Somalia, utifrån effekterna av svenska åtgärder för att bekämpa misstänkt terrorism (i andra länder) och dessa åtgärders överensstämmelse med målen för den svenska utvecklingspolitiken i MENA och annorstädes
 • Hur påverkar den marockanska regimens sharifiska legitimering och den algeriska regimens roll som anti-kolonial beskyddare deras syn på ockupationen av Västsahara? - En undersökning av rapporteringen om Västsaharakonflikten i marockanska al-Alam och algeriska El-Khabar

2008 Mellanösternkunskap:

 • Demokrati i Kuwait - En jämförelse mellan den officiella och inofficiella
  bilden av demokrati i Kuwait
  .

2007 Arabiska:

 • Bestämdhet i arabiska jämfört med i svenska

2006 Påbyggnadskurs i Mellanöstern- och Nordafrikastudier:

 • Bilden av kvinnan i Kuwait Times och Gulf News
 • Den jordanska ekvationen - Islamister och kungahuset på väg mot demokrati?