Som student hos oss finns det flera olika möjligheter till studier utomlands. Utlandsstudier kan bestå av kurser i arabiska eller Mellanösternstudier, men även praktik och fältstudier. Du kan studera utomlands på såväl grundnivå, som avancerad nivå, en hel termin eller kortare tid.

Studierna förläggs med fördel till Mellanöstern- och Nordafrika, men det är också möjligt att studera i andra länder.

Att läsa kurser utomlands - Arabiska

För studenter som studerar arabiska finns möjlighet att ersätta hela, eller delar av, termin fem med studier utomlands. Detta är ett utmärkt sätt att fördjupa sina kunskaper i arabiska och samtidigt få erfarenhet av den region som studeras. Institutionen tillhandahåller inga kurser utomlands och har för närvarande inga utbytesavtal. Studierna sker således på egen hand, så till vida att studenten själv söker de kurserna han/hon vill läsa och att dessa sedan tillgodoräknas i samråd med studierektor.

Att läsa kurser utomlands – Masterprogrammet

För studenter på Masterprogram i Mellanösternstudier finns möjlighet till utlandsstudier på termin två, genom att studenten kan välja att läsa de valbara kurserna vid ett lärosäte i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen.

Att studera arabiska i Mellanöstern över sommaren

Många studenter passar på att studera arabiska i ett arabisktalande land under sommarlovet. Språkstudier som motsvarar minst 5 veckors heltidsstudier kan tillgodoräknas som språkfärdighet på nästföljande termin.

Utlandsstudier som breddningspoäng - Mellanöstern- och Nordafrikastudier

För studenter som läser Mellanöstern- och Nordafrikastudier finns möjlighet att tillgodoräkna utlandsstudier som breddningsstudier i en kandidatexamen.

Praktik

I våra kandidat- och masterprogram finns möjlighet att göra praktik. Praktiken förläggs med fördel till ett land i Mellanöstern- och Nordafrika. Tidigare studenter har gjort praktik i länder som Jordanien, Egypten och Syrien vid till exempel myndigheter, NGO:s och svenska ambassader i regionen. Praktiken är en poänggivande kurs omfattande 15hp på grundnivå och 15hp eller 30hp på avancerad nivå.

För mer information se: Praktik

Fältstudier

För studenter som vill samla in data för sitt examensarbete i fält finns möjlighet att göra detta utomlands inom ramen för våra kandidat- och masterprogram. Tidigare studenter har bedrivit fältstudier i länder såsom Jordanien, Egypten, Syrien och Libanon. På grundnivå är fältstudierna en poänggivande kurs omfattande 15hp, medan det på avancerad nivå sker inom ramen för uppsatskursen.

MFS-stipendium för fältstudier

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

För mer information se: Minor Field Studies

Studier utomlands och din säkerhet

Studier får inte ske i länder eller områden dit Utrikesdepartementet (UD) avråder från resa. Detta gäller även avrådan från ”icke nödvändiga resor”. Utlandsstudier anses inte vara en nödvändig resa i detta sammanhang.

För information om UDs reserekommendationer och avrådan se:

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Försäkring vid studier utomlands

Studenter som studerar utomlands inom ramen för en utbildning hos oss (inklusive praktik och fältstudier) kommer att vara försäkrad via Stockholms Universitet och kammarkollegiets försäkring Student Ut. Det är viktigt att studenten meddelar datum för sin utlandsvistelse i god tid. Försäkringen gäller dygnet runt och täcker även eventuell tid i landet som studenten inte studerar, såsom viss tid före och efter studierna (inom rimliga gränser) samt eventuella lov eller luckor mellan kurser. Försäkringen täcker även tiden för resan mellan landet och hemorten i Sverige.