Tidigare studier

Tillgodoräknande

Om du har studerat tidigare, och vill tillgodoräkna dig delar av dessa studier, kan du ansöka om detta på en särskild blankett. Ansökan sker alltid skriftligt, och du måste alltid bifoga intyg på dina tidigare studier.

Blanketten om tillgodoräknande, i pdf-format, finner du här.

Hjälp under dina studier

Studenthälsan

Studenthälsan arbetar med medicinsk och psykologisk rådgivning som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. I mottagningsarbetet prioriteras sådana fysiska och psykologiska/sociala problem som har anknytning till studiesituationen.

För mer information, klicka på länken.

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet välkomnar studenter med funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Universitetet erbjuder därmed olika hjälpmedel för dig som studerar med funktionsnedsättning.

För mer information, se här.

En god hjälp för studenter med dyslexi är rättstavningsprogrammet SpellRight. Läs mer om det här (öppnas som pdf i ett nytt fönster).

Språkverkstaden

På språkverkstaden kan du få kostnadsfri rådgivning inför skriftliga och muntliga uppgifter på universitetsnivå. Det kan gälla allt från första inlämningsuppgiften till den avslutande uppsatsen.

För mer information, se här.

Språkstudion

I språkstudion kan man med hjälp av inspelade övningar träna uttal och grammatik på egen hand. Språkstudion finns i Hus E, Plan 2, Frescati.

För mer information, se här.

Finansiera dina studier

CSN - Centrala Studiestödsnämnden

Du kan ansöka om studiemedel för dina studier, för att ta bidrag och lån alternativt bara bidrag eller bara lån. Du ansöker själv om studiemedel, det är inget som sköts av universitetet.

För mer information, se här.

Dina rättigheter som student

Stockholms universitets studentkår

Som student kan du gå med i studentkåren på Stockholms universitet. För mer information, se kårens hemsida.

Studentrådet SAMT

Vid varje institution finns även lokala ämnesråd, som bevakar studenterna på den egna institutionens intressen. Vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier finns studentrådet SAMT (Studentrådet vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier). Studentrådet är även representerade i institutionsstyrelsen. Har du synpunkter på kurser, litteratur, examinationsformer, arbetsmiljö eller andra områden som berör dina studier? Kontakta Studentrådet SAMT genom Facebook: https://www.facebook.com/studentradetsamt/?fref=ts

Doktorandrådet

Doktoranderna vid institutionen representeras av Doktorandrådet och är även de representerade i Institutionsstyrelsen. Doktorandrådet tillvaratar de forskarstuderandes intressen vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.