Intresset för Mellanöstern och Nordafrika har ökat i takt med den senaste utvecklingen i regionen. Det har lett till att det finns ett stort behov av personer med kunskap om regionens samtida utveckling. Masterprogram i Mellanösternstudier är ett nytt tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om Mellanöstern- och Nordafrika, såväl som områdesstudier som vetenskaplig disciplin.


Studieinriktningar

Masterprogram i Mellanösternstudier har två studiegångar; arabiska och områdesstudier.
  • Studiegång 1 (arabiska) riktar sig till studenter som redan har studerat arabiska och ger fördjupad övning i det arabiska språket genom att utveckla studentens förmåga att tillgodogöra sig arabiskt källmaterial i vetenskaplig analys.
  • Studiegång 2 (områdesstudier) riktar sig till studenter som inte har studerat arabiska eller vill fokusera på regionala studier och ger fördjupade studier i Mellanöstern- och Nordafrikas samhällsliv.
Programmets gemensamma kurser behandlar både områdesstudier i allmänhet och studier av Mellanöstern- och Nordafrika specifikt, såväl som vetenskaplig metodologi och akademiskt skrivande. Programmet ger även studenten möjlighet att välja ett antal kurser inom andra huvudområden. Inom ramen för programmet finns möjlighet till praktik, samt utlandsstudier vid ett lärosäte i Mellanöstern och Nordafrikaregionen.
 
Programmet omfattar 2 års heltidsstudier och leder till masterexamen.
Undervisningen ges på engelska.
 

Behörighet, kursplan och anmälan

Kandidatexamen (inklusive ett examensarbete om lägst 15 högskolepoäng) inom huvudområdet Mellanösterns språk och kulturer eller motsvarande, samt Engelska B/Engelska 6.

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan.

Klicka här (utbildningskatalogen).

Arbetsmarknad

Programmet förbereder för arbete inom näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings och utvecklingsprojekt, samt media och journalistik, där det krävs fördjupad kunskap om Mellanöstern och Nordafrika och/eller goda kunskaper i det arabiska språket.