Kursen innehåller andra terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Studenten kommer att fortsätta studera grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, och syntax. Utöver arabisk grammatik, ges övning i att läsa och förstå enklare arabisk text, och muntlig och skriftlig språkfärdighet. Utöver studier i det arabiska språket ges en delkurs i Mellanöstern och Nordafrikas moderna historia.

Delkurser:

  • AB01 Modern standardarabiska III, 10hp
  • AB02 Textläsning I, 5hp
  • AB03 Språkfärdighet II, 7.5hp
  • AB04 MENA:s moderna historia, 7.5hp

Anmälan, kursplan och behörighet

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan.

Förkunskapskrav: Klicka här (behörighet och förkunskapskrav)

Anmälan och kursplan: Klicka här (utbildningskatalogen)

Schema VT 2018

Kicka på länken för att se vårens schema. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att uppdateras vid behov fram till kursstart.

Kursinformation VT 2018

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista laddas ned via nedanstående pdf. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Se bifogad PDF nedan för litteraturlista och kursinformation.

För material och information om tidigare terminer, var vänlig kontakta oss: mes@orient.su.se