Kursen utgör tredje terminens studier i modern standardarabiska. Inom ramenför kursen kommer studenten att bli klar med det grammatikprogram som inleddes under första terminens arabiska studier. Studenten analyserar även mer avancerad arabisk text, samt övar sig i att läsa, tala och skriva mer avancerad arabiska. Kursen innehåller också en introduktion till Mellanöstern- och Nordafrikas litteraturhistoria.

Delkurser

  • AB01 Modern standardarabiska IV, 10hp
  • AB03 Språkfärdighet III, 7.5hp
  • AB02 Textläsning II, 5hp
  • AB04 MENA:s litteratur, 7.5hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt allmänn information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan.

Klicka här (behörighet och förkunskapskrav)

Anmälan och kursplan: Klicka här (Stockholms universitets utbildningskatalog)

Kursinformation

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och läggs upp närmare kursstart.

Schema

Schema för HT 2018 läggs upp närmare kursstart. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.

För material och information om tidigare terminer, var vänlig kontakta oss: mes@orient.su.se