Kursen innehåller fjärde terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom denna kurs fördjupar studenten sina kunskaper i arabiska genom att läsa och analysera moderna arabiska texter. Fördjupad övning ges även i att tala och skriva på modern standardarabiska. Kursen innehåller även studier om Mellanöstern och Nordafrikas medielandskap, grundläggande medievetenskaplig teori och metod, samt en uppsatsförberedande delkurs i vilken studenten ges grundläggande kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetodik samt ges övning i att skriva en
projektbeskrivning.

Delkurser:

  • AB01 Textläsning III, 7.5hp
  • AB06 Språkfärdighet IV, 7,5hp
  • AB07 MENAs Medier I, 7.5hp
  • AB04 Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp

Anmälan, kursplan och behörighet

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan.

Förkunskapskrav: Klicka här (behörighet och förkunskapskrav)

Anmälan: Klicka här (utbildningskatalogen)

Schema VT 2018

Klicka på länken för att komma till vårterminens schema. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att uppdateras vid behov fram till kursstart.

Kursinformation VT 2018:

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista laddas ned via nedanstående pdf. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Se bifogad PDF nedan för litteraturlista och kursinformation.

För material och information om tidigare terminer, var vänlig kontakta oss: mes@orient.su.se