Kursen utgör femte terminens studier i arabiska med inriktning på Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom denna kurs fördjupar studenten sina kunskaper i arabiska genom att läsa och analysera arabisk text. Undervisning ges även i arabisk litteratur och grundläggande litteraturvetenskaplig teori och metod, samt en introduktion till klassisk arabiska.

Delkurser

  • AB15 Textanalys: Litterära texter, 7.5hp
  • AB16 Textanalys: Sakprosa, 7.5hp

Valbar delkurs (väljs i samråd med studierektor):

  • AB13 MENA:s politik och ekonomi, 15hp
  • AB08 Praktik, 15hp
  • AB17 Fältstudie, 15hp

Valbara delkurser inom programmet:

  • Utlandsstudier, 30hp
  • Utlandsstudier, 15hp + valbar kurs om 15hp: Praktik, Fältstudie, Fördjupade språkstudier (Textanalyskurserna), MENA:s politik och ekonomi
  • Praktik, 15hp + Fältstudie, 15hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan.

Förkunskapskrav: Klicka här (behörighet och förkunskapskrav)

Anmälan och kursplan: Klicka här (Stockholms universitets utbildningskatalog)

Kursinformation

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och läggs upp närmare kursstart.

Schema

Schema för HT 2018 läggs upp närmare kursstart. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.

För material och information om tidigare terminer, var vänlig kontakta oss genom: mes@orient.su.se