Kursen innehåller andra terminens studier i  Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom denna kurs kommer studenten att fördjupa sig i Mellanöstern- och Nordafrikaregionens religioner.

Studenten kommer även att studera medievetenskap och regionens medielandskap. Inom ramen för kursen ges även en delkurs om genus och feminism i Mellanöstern- och Nordafrika, samt en uppsatsförberedande delkurs i vilken studenten kommer att ges en introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik samt övning i att skriva en projektbeskrivning.

Delkurser:

  • ME09 Interreligiösa relationer: Judendom, kristendom och islam, 7.5hp
  • ME02 MENA:s medier I, 7.5hp
  • ME10 Genus och feminism i Mellanöstern- och Nordafrika, 7,5hp
  • ME07 Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan.

Förkunskapskrav: Klicka här (behörighet och förkunskapskrav)

Anmälan: klicka här (utbildningskatalogen)

Schema VT-2018

Klicka på länken för att komma till vårens schema. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att uppdateras vid behov fram till kursstart. Du ser alltid det senast uppdaterade schemat genom nedanstående länk.

Kursinformation VT-2018

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier läggs upp som pdf närmare kursstart. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Litteraturlistan för VT 2018 är bifogad nedan.

För material och information om tidigare terminer, var vänlig kontakta oss: mes@orient.su.se