Kandidatprogrammet är ett 3-årigt utbildningsprogram som omfattar 180 hp (Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I - kandidatkurs). Studierna leder till kandidatexamen.

Programmet är tvärvetenskapligt och kombinerar arabiska med samhällsvetenskapligt inriktade kurser. Programmet utbildar för internationellt arbete med anknytning till Mellanöstern och Nordafrika, t ex inom näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings- och utvecklingsprojekt, media och journalistik. Utbildningen avser att ge hög språklig kompetens i arabiska och mycket goda kunskaper om samhällsförhållanden i Mellanöstern och Nordafrika.

De kurser som ingår i kandidatprogrammet kan även läsas som fristående kurser. För information om programmets olika kurser, samt scheman och kurskompendium för respektive kurs, se Kurser - Arabiska med MENA i vänstermenyn.

Kurser

Programmet innehåller följande kurser:

  • Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I, 30hp
  • Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II, 30hp
  • Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III, 30hp
  • Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV, 30hp
  • Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V, 30hp
  • Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs, 30hp


Kursen Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V, 30hp, kan ersättas med:

  • Utlandsstudier i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen (motsvarande 30hp)
  • Utlandsstudier i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen, motsvarande 15 hp, samt Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi (15hp) eller Praktik (15hp) eller Fältstudie (15hp) eller Fördjupade språkstudier (15hp).
  • Kurserna Praktik, 15hp och Fältstudie, 15hp

Samtliga kurser ges inom huvudområdet Mellanösterns språk och kulturer.

Behörighet, kursplan och anmälan

För mer information, ansökan samt utbildningsplan se Stockholms universitets utbildningskatalog (länk uppdateras).

Kursinformation och schema

Se respektive kurs inom programmet för kursinformation och schema.