Du kan läsa Mellanöstern- och Nordafrikastudier under tre terminer, där tredje terminen består av ett självständigt examensarbete, 15 hp. Studierna ger dig fördjupad kunskap om mellanöstern- och nordafrikas tidiga och moderna historia, religioner, litteratur och kultur, samt politiska och ekonomiska utveckling. Särskilt fokus ligger på samtida samhällsförhållanden och hur dessa kan föstås genom en fördjupad kunskap om den lokala situationen, internationella förhållanden och den historiska kontexten. Utbildningen avser att ge mycket goda kunskaper om samhällsförhållanden i Mellanöstern och Nordafrika. MENA:s kurser går med fördel att kombinera med andra ämnesstudier. Studenter rekommenderas att skriva kandidatuppsats efter studier inom andra dicipliner som till exempel historia, statsvetenskap eller journalistik. 

Studenter har även möjlighet till praktik och fältstudier efter 60 hp Mellanösternstudier.

Studierna utbildar för nationellt och internationellt arbete med anknytning till Mellanöstern och Nordafrika, t.ex. inom näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings- och utvecklingsprojekt, media, journalistik och turism.

Kurserna ger behörighet till utbildning på avancerad nivå och leder till Filosofie kandidatexamen i Mellanösterns språk och kulturer.

Kurser:

  • Mellanöstern- och nordafrikastudier I, 30 hp.
  • Mellanöstern- och nordafrikastudier II, 30 hp.
  • Mellanöstern- och nordafrikastudier kandidatkurs, 30 hp.
  • Valfria kurser om totalt 90 hp.

Behörighet, kursplan och anmälan:

För mer information, ansökan samt utbildningsplan, se här.

Kursinformation

Kursinformationen för HT 2019 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och återfinns på respektive kurssida.

Schema

Schema för HT 2019 ligger på respektive kurssida. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.