Intresset för Mellanöstern och Nordafrika har ökat i takt med den senaste utvecklingen i regionen. Det har lett till att det finns ett stort behov av personer med kunskap om regionens samtida utveckling och som behärskar det arabiska språket. På Stockholms Universitet kan du få just denna kompetens. Du kan välja att studera:

  • Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier
  • Mellanöstern- och Nordafrikastudier

Om du vill lära dig det arabiska språket ska du välja det första alternativet. Arabiska är bland de större språken i världen och det huvudsakliga språket i större delen av Mellanöstern- och Nordafrikaregionen. Genom att studera arabiska får du större inblick i en lång och rik kulturtradition, såväl som en unik inblick i det samtida Mellanöstern och Nordafrika.

Om du hellre fokuserar på områdesstudier ska du välja det senare alternativet. Då kommer du att fördjupa dig i regionens historia, litteratur, samhällsliv, kulturer, politik och ekonomi.

Kurserna är utformade för att ge både teoretiska och praktiska färdigheter som är meriterande både i arbetslivet och för fortsatta akademiska studier. Studierna kan med fördel kombineras med andra utbildningar, exempelvis i statsvetenskap, företagsekonomi, socialantropologi och etnologi, pedagogik, sociologi, historia och lingvistik.

Arbetsmarknad

Studier i Arabiska och Mellanöstern- och Nordafrikastudier är högst relevanta för dig som vill jobba eller redan har jobb inom bl.a. statsförvaltning, industri, handel, det civila samhället och massmedia, där det krävs språkliga kunskaper såväl som god kännedom om Mellanösterns och Nordafrikas historia, religioner, kultur och politik.

Studier på Grundnivå

Hos oss kan du läsa både fristående kurser och program. Om du vill ta en kandidatexamen inom Mellanösterns språk och kulturer ser vägen till en examen olika ut beroende på om du vill läsa Mellanöstern och Nordafrikastudier med eller utan arabiska.

Antingen läser du 180 hp Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier eller 90 hp Mellanöstern och Nordafrikastudier med valbara kurser om 90 hp. Du kan även läsa något av följande program:

  • Kandidatprogram i Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier
  • Kandidatprogram i Mellanöstern och Nordafrikastudier

Inom båda programmen ges möjlighet till praktik, fältstudier och studier utomlands.

Studier på Avancerad nivå

För dig som vill ta en masterexamen i Mellanösterns språk och kulturer erbjuder vi ett två-årigt tvärvetenskapligt masterprogram som ger fördjupade kunskaper om Mellanöstern- och Nordafrika, såväl som områdesstudier som vetenskaplig disciplin. Programmet har två inriktningar; arabiska och områdesstudier.

Inriktning mot arabiska riktar sig till studenter som redan har studerat arabiska och ger fördjupad övning i det arabiska språket genom att utveckla studentens förmåga att tillgodogöra sig arabiskt källmaterial i vetenskaplig analys.

Inriktning mot områdesstudier riktar sig till studenter som inte har studerat arabiska eller vill fokusera på regionala studier och ger fördjupade studier i Mellanöstern- och Nordafrikas samhällsliv.

Programmets gemensamma kurser behandlar både områdesstudier i allmänhet och studier av Mellanöstern- och Nordafrika specifikt, såväl som vetenskaplig metodologi och akademiskt skrivande. Programmet ger även studenten möjlighet att välja ett antal kurser inom andra huvudområden. Inom ramen för de valfria kurserna på termin två finns möjlighet till praktik, samt utlandsstudier.

Vi ger även fristående kurser på avancerad nivå.

Studier på Forskarnivå

För studier på forskarnivå se vänstermenyn.