Om oss

Det finns ett stort intresse i samhället för vad som händer i Mellanöstern och Nordafrika, politiskt, ekonomiskt och socialt. Det behövs därför personer med kunskap om regionens historiska och samtida utveckling och som behärskar det arabiska språket. På Stockholms Universitet kan kan du få just denna kompetens. Inom ämnet Mellanösterns språk och kulturer kan du välja att studera:

• Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier
• Mellanöstern- och Nordafrikastudier

 

Våra kurser kan läsas från nybörjarnivå till kandidat- och masternivå. För dig som vill ta en kandidatexamen i ämnet finns även möjlighet att välja ett av våra två kandidatprogram.

Kurserna är utformade för att ge både teoretiska och praktiska färdigheter som är meriterande såväl i arbetslivet som för fortsatta akademiska studier. Studierna kan med fördel kombineras med andra utbildningar, exempelvis i statsvetenskap, företagsekonomi, socialantropologi och etnologi, pedagogik, sociologi, historia och lingvistik.

Forskning

Inom ämnesområdet Mellanösterns språk och kulturer bedrivs forskning inom bland annat klassisk och modern arabisk litteratur, den språkliga situationen i Libanon, ortsnamn i Mellanöstern, arabisk modersmålsundervisning i Sverige, samt mediastudier.

Historik

Ämnet arabiska är relativt ungt på Stockholms Universitet och fick sin första professur i ämnet 1968 med Heinz Grotzfeld som förste innehavare.

Attia Amer efterträdde Grotzfeld och var professor mellan 1976-1988.

Med professor Kerstin Eksell, 1988-2001, fick ämnet en inriktning mot modern arabisk litteratur.

Under nuvarande professorn Elie Wardini, 2002- , har ämnesområdets inriktning ytterligare breddats mot områdesstudier, och i juni 2004 inrättades ämnet Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Huvudområdet heter från och med 2012 Mellanösterns språk och kulturer.