Foto: Dialogos Förlag
Foto: Dialogos Förlag

"När Konfucius kom till FN" är den första boken om Peng Chun Chang som presenterar och analyserar hans betydelse för FN förklaringen. Genom tillgång till ett nytt material kastas nytt ljus på Changs liv och hans arbete med en av världshistoriens viktigaste dokument.

Hans-Ingvar Roth är professor i mänskliga rättigheter och arbetar vid institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier vid Stockholms universitet.

Läs mer om boken hos Dialogos Förlag.

Den 24 Oktober håller Hans Ingvar Roth en öppen måndagsföreläsning om boken i Aulan på Insitutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier. Läs mer här.