Under de senaste månaderna har Hong Kong i nyhetsrapporteringen främst förknippats med demonstrationer, våld och coronavirus. Dock växte i stillhet, även medan jag dagligen höll mig informerad om den senaste händelseutvecklingen i Hongkong på olika hemsidor, ett annat arbete fram tillägnat denna stad – präglat av berättelser av sex författarinnor, vars liv och skrivande är nära sammanflätade med Hongkong.

Där finns historien av Xi Xi, i vilken en far sänder iväg sin dotter – bort från den tätbefolkade staden, genom bergen, till en lantlig idyll långt borta. I denna idyll genomsyrar energin växter, djur, berg och himlen: ”Du kommer att simma mellan bladen, flyta på trädets vågor, blå fjärilar blixtrar till framför dina ögon och en älg, en graciös skönhet, passerar förbi…” Om dottern kommer att finna detta paradis igen?

Bilden av skogen anger även tonen i en annan novell, i vilken författarinnan önskar svinga sig, tillsammans med den okände grannen mittemot, fram och tillbaka i en skog av vattenledningar vid storstadens höghus. Berättelsens familjerelationer präglas av kyla och distans. Vattnet, som flyter genom ledningarna, är betydligt mer levande än de mänskliga existenserna, som likt skuggor av sig själva svävar fram i högshusdjungelns rum.

En annan berättelse, som lämnar mycket hängande i luften, behandlar våld i hemmet i scener som minner om de storslagna tiderna för Hongkongfilmen under Wong Kar-wai.

Antihjälten i Chan Lai-kuens dystopiska historia är återigen E688o** från kvarter 6, byggnad 20, Flygel E. Han bebor med sin familj ett avskilt exklusivt bostadskomplex i Hongkongs nationalpark, i vilket en gång i tiden – faktiskt – en investmentbankir hade mördats. XX Parkview är ett konstgjort materiellt rum, i vilket individer rör sig desorienterat och utan medkänsla för varandra, likt robotar. Chans berättelse kan också läsas som en kritik av kapitalismen. Hyrorna i Hongkong har exploderat under de senaste åren och leder till en enorm trångboddhet i staden, i värsta fall till ett liv i bur (cage people).

Sharon Chungs tema är mellanmänskliga och interkulturella relationer. Hon blottställer vår ofta stora okunskap om livet i andra delar av världen, när hon låter den amerikanske hjälten fråga sin flickvän från Hongkong: ”Känner då människor, där du kommer ifrån, till James Dean?”

Med våra närläsningar, som åtföljer varje berättelse, har Nicholas Olczak och jag försökt att beledsaga och ge tolkningshjälp till våra läsare på stigarna genom denna storstadslitteraturs komplexa skogar. Naturligtvis är dessa tolkningsförsök subjektiva. Dessa har dock fått näring från våra kunskaper om och våra erfarenheter av det kinesiska rummet och Hongkong.

En överraskning för oss själva vid läsningen och översättningen av dessa berättelser var i hur hög grad dessa texter är världslitteratur. De är definitivt specifika i valet av sina bilder och sitt språk, tematiskt låter de sig dock läsas som litterära miniatyrer från andra världsdelar, som de från Franz Kafkas och Walter Benjamins Europa.

Varför översätta berättelser från Hongkong? För den, för vilken betraktelsen ändå inte är tillräcklig, ges svar på tal med ett citat från Shen Haobo. Utgivaren och författaren från Fastlandskina beskrev i juni 2019 Hongkong som en enastående stad.

Och det är staden inte endast för Shen Haobo.

Texten utgår från en ny publikation som Monika Gaenssbauer, docent för Kinastudier vid Institutionen för Asien- Mellanöstern och Turkietstuder, och Nicholas Olczak, doktorand vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, varit redaktörer för.

Monika Gaenssbauer and Nicholas Olczak (Edited, translated and analyzed):
Of forests and humans. Hong Kong contemporary short fiction

Bochum-Freiburg 2020, projekt publishing house
ISBN: 978-3-89733-506-6

Monika Gaenssbauer is Associate Professor of Chinese Studies at the University of Stockholm. She has a research focus on contemporary Hong Kong literature and translation in theory and practice. During the years 2014-2017 she was Honorary Professor of Translation Studies at the Open University of Hong Kong.

Nicholas Olczak lived in Hong Kong for more than half a decade and now resides in Sweden where he researches China’s international relations at Stockholm University. He continues to have a strong interest in the literature and culture of Hong Kong and mainland China.