Högre seminarier

Högre seminarier vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Högre seminariet vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier är det centrala forum för doktorander och institutionens forskare såväl som inbjudna gäster att presentera och diskutera sin pågående samt avslutad forskning kolleger emellan.

De högre seminarierna kompletterar genom sina öppnare samtal seminariets mer formella granskning av uppsatser och artiklar.