Kollokvier

Kollokvier vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Högre seminariet vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier är det centrala forum för doktorander och institutionens forskare såväl som inbjudna gäster att presentera och diskutera sin pågående samt avslutad forskning kolleger emellan.

Kollokvium är ett vetenskapligt samtal, mer informellt och ofta riktat till en bredare publik än seminariet. Kollokviet kompletterar genom sina öppnare samtal seminariets mer formella granskning av uppsatser och artiklar.

Kollokvier vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier HT 2016