Kollokvier vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier är det centrala forumet för doktorander och institutionens forskare såväl som inbjudna gäster att presentera och diskutera sin pågående samt avslutad forskning kolleger emellan.

Kollovier äger rum på onsdagar, kl. 14-16 i rum 218 (Kinesiska) och avslutas med enklare förtäring.

 

Onsdag 26 oktober

Kim Jarle Wroldsen

 

Onsdag 9 november

Serena De Marchi

The Body in Prison: Reading Liao Yiwu’s 廖亦武Prison Writings

 

Onsdag 23 november

Iain Sands

 

Onsdag 7 december

Eunah Kim

-----------------------------------------------------------------

Kollokvium är ett vetenskapligt samtal, mer informellt och ofta riktat till en bredare publik än seminariet. Kollokviet kompletterar genom sina öppnare samtal seminariets mer formella granskning av uppsatser och artiklar.

Colloquia at the Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies Autumn term 2016 (18 Kb) for English version.