Om du vill beställa ett exemplar av någon av uppsatserna inför opponeringen kontakta Martin Säfström.

Uppsatserna kommer att opponeras i den ordning de står. Varje opponering kommer att ta ca 40 minuter.

Sustainable peace - sustainable agriculture A media discourse study on SANA's presentation of reconstruction of agriculture in Syria
Författare: Ylva Johansson
Handledare: Elena Chiti
Opponent: Oscar Lindbom

Sveriges feministiska regering och de syriska kvinnorna. En studie om Sveriges mottagande i enlighet med WHO av kvinnor från Syrien som utsatts för sexuellt våld.
Författare: Margrét Gudmundsdottir
Handledare: Gabriel Jonsson
Opponent: Ylva Johansson

Kritisk analys av krönikor om 25 januari revolutionen: Studie av Al-ahram
Författare: Oscar Lindbom
Handledare: Elie Wardini
Opponent: Pontus Palmé

Toshka Projektet - utveckling eller fördrivning? En mediaanalys av Mada Masr
Författare: Pontus Palmé
Handledare: Elie Wardini
Opponent: Margrét Gudmundsdottir