De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet till höstterminen 2018 har öppet för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Läs mer om sen anmälan.