Öppet för sen anmälan

De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet har öppet för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.


 

 

Anmälningsalternativ tas inte bort från anmälan

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan och därför är det viktigt att du tänker igenom vad du vill söka och om du är behörig. Om du redan sökt 20 alternativ, kan du söka ytterligare 5 efter urval 2.

 

Handläggning av sena anmälningar

Sena anmälningar handläggs löpande. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.