I föredraget diskuteras också estetiska aspekter av traditionell japansk musik, samt hur shakuhachi används idag.

Shakuhachi, den japanska bambuflöjten, är det japanska instrument som har störst spridning utanför Japan. Under Edo-perioden (1603–1868) spelades denna flöjt huvudsakligen av en grupp kringvandrande zenbuddistiska präster. Många av dessa stycken har en meditativ karaktär, men det finns också stycken som beskriver djurriket och naturfenomen. Flöjten användes även inom konstmusik och populärmusik, och används än idag, i Japan och andra länder.

Gunnar Jinmei Linder är shakuhachi-solist och fil.dr i japanologi. I detta föredrag talar han om utvecklingen av shakuhachi, från 700-talet till vår tid, och spelar ett antal stycken från den klassiska repertoaren.

Gunnar studerade shakuhachi i Japan 1985 under ledning av Yamaguchi Gorō (1933–99; utnämnd till Levande Nationalskatt 1992). Han tog en masterexamen som shakuhachi-solist från Tokyo National University of the Arts (1997), en mästarlicens (shihan) från sin lärare som han erhöll tillsammans med namnet ”Jinmei” (1998), och en filosofie doktorsexamen i japanologi från Stockholms universitet (2012).

Gunnar var aktiv som professionell musiker i Japan till 2005 då han återvände till Sverige. Han är universitetslektor i japanska (Japans språk och kulture) vid Stockholms universitet, och är även aktiv med shakuhachi, undervisning och konserter, framförallt i Europa och USA. Han undervisar även shakuhachi på Kungliga Musikhögskolan. Gunnar tilldelades 2016 den japanske utrikesministerns utmärkelse för kulturella och akademiska aktiviteter.

Gunnar har publicerat två CD-skivor under samlingsnamnet WA och en bok som i detalj analyserar solorepertoiren för shakuhachi Notes on Kinko-ryū Shakuhachi Honkyoku, och jobbar för tillfället på volym 2. Hans avhandling Deconstructing Tradition in Japanese Music: A Study of Shakuhachi, Historical Authenticity and Transmission of Tradition finns tillgänglig digitalt på http://su.diva-portal.org/.

Detta program görs i samarbete med Stockholms universitet och är en del av serien Four seasons of Japan. Det är kurerat av dr Jaqueline Berndt, Professor of Japanese Language and Culture.

Vill du vara säker på att få en sittplats? Boka på och läs mer på Stadsbibliotekets webbsida.