Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ.

Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) alternativt ställföreträdande prefekt (vice ordförande). Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studentrepresentanter från utbildning på grund- och forskarnivå.

Nedan finner ni en sammanställning över institutionsstyrelsens ledamöter och suppleanter.

Kommande möten 2018

Institutionsstyrelsen sammanträder på onsdagar kl. 14-16, enligt följande schema under 2019:​

  • 30 januari
  • 13 mars
  • 15 maj
  • 11 september
  • 30 oktober
  • 11 december

Protokoll från institutionsstyrelsens möten finns samlade i menyfliken till vänster.