Seung-bog Cho föddes 1922 i norra Kina på gränsen mot Korea. Han växte upp i ett gränsland, som dessutom blev ockuperat av japanerna. Under uppväxten talades det såväl koreanska som kinesiska och japanska. Efter studier i Japan, USA och Norge hamnade han i Sverige, där han senare gifte sig med den franska pianisten och musikläraren Rose Lutz. Seung-bog Cho undervisade först i östasiatiska språk vid Uppsala universitet. 1964 kom han till Stockholms universitet som docent i koreanska och 1975 blev han här Sveriges förste professor i japanologi.


Seung-bog Cho publicerade flera viktiga lingvistiska verk om kinesiska, koreanska och japanska språken och var en stor kännare av dessa länders historia, kultur och samhällsförhållanden. Han blev även viktig för kontakterna mellan Sverige och dessa länder, såväl inom som utanför akademins område.

Den 27 maj 2014 var det releaseparty för boken i aulan på Institutionen för orientaliska språk. Bland de inbjudna fanns flera tidigare rektorer vid universitetet och flera ambassadörer från Asien.

Mer information om En korean i folkhemmet finns att söka på webben via någon av nätets många bokhandlare.