Johan Lagerkvist, professor i Kinas språk och kultur vid institutionen sedan 2015, har tillsammans med Johan Eriksson författat kapitlet "Cybersecurity in Sweden and in China: going on the attack" till boken Conflict in Cyber Space: Theoretical, Strategic and Legal Perspectives, Routledge 2016. Se här för vidare information om boken.