I år fördelas 195 miljoner kronor ut till de lärosaten med utbildningar som getts omdömet mycket hög kvalitet i UK-ämbetets utvärderingar. Stockholms universitet får totalt 6 533 tkr i kvalitetsbaserad resurstilldelning, varav den stora delen – 5 309 tkr – går till humanistiska-samhällsvetenskapliga området. 

Institutionen får nu 1 312 337 kronor, en summa som bygger på antalet studenter – 22 – som tog ut sin kandidatexamen efter 3 års studier inom huvudområdet Asiens språk och kulturer år 2012. Detta innebär att institutionen får det näst största beloppet efter kulturgeografi inom hela humanistiska-samhällsvetenskapliga området. 
 
Vikten av studenternas självständiga arbeten 
Utvärderingssystemet lägger stor vikt vid granskning av studenternas självständiga arbeten. Andra underlag är lärosätenas självvärderingar och studenternas erfarenheter från utbildningen. Enkäter till tidigare studenter användes som underlag i utvärdering av bland andra institutionens utbildningar. 
 
Mer information: