Kollokviet är ett centralt forum för doktorander och institutionens forskare, såväl som inbjudna gäster, att presentera och diskutera sin pågående samt avslutade forskning, kolleger emellan.

Kollokvierna äger rum på fredagar, kl. 14-16 i sal 136 (Kräftriket 4) med ett därpå följande postseminarium i Orangeriet.

För mer info, se här.