Marja Kaikkonen avtackades den 8 december.
Marja Kaikkonen är professor i sinologi och har varit verksam vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier under många år.
 

Marja Kaikkonen som är professor i sinologi har varit verksam under många år inom ämnet kinesiska vid institutionen där hon undervisat i såväl kinesiska språket som i kurser om Kina. Marja Kaikkonens forskningsområden har bland annat varit traditionell kinesisk populärkultur samt dess användning i propaganda, berättelsekonst samt modern och samtida kinesisk populärlitteratur.

Vid ceremonin överräcktes också en festskrift med titeln Rendez-vous som är ett specialnummer (nr 146) av institutionens tidskrift Orientaliska studier. Många medarbetare och kollegor från institutionen deltog vid firandet.