Måndagen 14 september arrangerade Mellanösterns språk och kulturer en workshop: ”Arabic heritage language pupils: experiences from Sweden and Denmark”.

I workshopen deltog forskare i arabiska från olika universitet och högskolor i Sverige och Danmark:

  • Amanda Walldoff
  • Astrid Ottosson al-Bitar
  • Elie Wardini
  • Emma Lindhagen
  • Helen Avery
  • Helene Kammensjö
  • Jalal El Derbas
  • Martin Säfström
  • Tania al-Saadi
  • Torkel Lindqvist

Därtill kom Mikael Parkvall från institutionen för lingvistik, SU, och talade om Sveriges språkstatistik.

Workshopen var den första i sitt slag i Sverige att diskutera arabiska arvsspråkstalare och avsåg att inventera det rådande forskningsläget, samt att upprätta ett forskningsnätverk.

För workshopens program och anteckningar från dagen, se de båda bifogade pdf-filerna nedan.

 

Professor Elie Wardini med tre av deltagarna
Professor Elie Wardini med tre av deltagarna