Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ.

Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) och ställföreträdande prefekt (vice ordförande). Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studentrepresentanter från utbildning på grund- och forskarnivå.

Nedan finner ni en sammanställning över Institutionsstyrelsens ledamöter och suppleanter.

Kommande möten 2018

Institutionsstyrelsen sammanträder på onsdagar kl. 14-16, enligt följande schema under 2018:

  • 31 januari
  • 14 mars
  • 23 maj

Protokoll från institutionsstyrelsens möten finns samlade i menyfliken till vänster.