Institutionens lokala råd för arbetsmiljö och lika villkor bildades i september 2017. Rådet har möten en-två gånger per termin, och diskuterar såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Det består av:

Monika Gänssbauer, prefekt
Gunnar Linder, stf prefekt
Maria Ehnhage, administrativ chef
Johan Fresk, arbetsmiljöombud (bitr. studierektor)
Astrid Ottosson al Bitar, arbetsmiljöombud (universitetslektor arabiska)
Andreas Bengtsson, doktorand japanska
Ewa Machotka, universitetslektor japanska
Margarita Shiraishi, studievägledare/utbildningsadministratör

Studentrepresentant från Studentrådet SAMT

Nedan finns mötesanteckningar från rådets möten bifogade som PDF-filer.